AAlle info over de 60 uren van Klerken kermesse vind je op facebook. Onze publieke groep Onze pagina